1, Adres en telefoonnummers

Ximena.be

Roger Hendrickx

Hampstraat 3a

3870 Klein Gelmen - Heers

0032 11691919

0032 471817305

 


2. E-mail adres : ximena@xdeacha.be


3. Ondernemingsnummer en BTW nummer

- Ondernemingsnummer  : 0854.284.344

- BTW nummer                   : 854.284.344


4. Privacy

Ximena.be

gevestigd aan Hampstraat 3 a
3870 Heers - België
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http:/www.xdeacha.be
Hampstraat 3 a
3870 Heers
Belgie
0032 11691919


Roger Hendrickx is de Functionaris Gegevensbescherming van Ximena.be Hij/zij is te bereiken via roger.ndrx@gmail.com/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken : 
Ximena.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ximena@xdeacha.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ximena.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij maken géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren : 

Ximena.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Maximaal 7 jaren.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Ximena.be deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ximena.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ximena.be uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

De derden waarmee wij uw gegevens delen , zijn transporteurs. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ximena.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ximena.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ximena@xdeacha.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ximena.be wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Tot slot :

Ximena.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ximena@xdeacha.be

"Privacy policy" is van toepassing op al onze klanten EN bezoekers van onze website en onze markten.  ....

5. Algemene Voorwaarden

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen.

2. Klanten die verwijzen naar hun eigen voorwaarden, accepteren wij enkel mits goedkeuring - nooit stilzwijgend. 

3. Afwijkingen krijgen uitsluitend ons akkoord indien wij hier schriftelijk mee akkoord gaan.

4. Door een bestelling te plaatsen , accepteert de klant stilzwijgend onze Algemene verkoopvoorwaarden. 

5. We houden ons het recht voor de Algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. 

Prijzen, aanbiedingen, bestellingen, betalingen

1.  Prijzen kunnen ten alle tijden wijzigen.

2. Acties kunnen onaangekondigd afgesloten worden.

3. Eens de bestelling geplaatst zijn de prijzen vast en onveranderlijk. 

4. Onze prijzen zijn BTW inbegrepen (Onderneming vrijgesteld van BTW) - exclusief transport, tenzij anders vermeld.

5. Naargelang het land kunnen er verschillen zijn in de transportkosten.

6. Nabestellingen geven geen recht op de eerder betaalde prijs. 

7. Onze webwinkel heeft een geautomatiseerd voorraadbeheer. Fouten zijn niet uit te sluiten. Moest een artikel toch niet op voorraad zijn, in tegenstelling met wat het systeem aangeeft, dan kan de klant hier geen voordeel uit halen. We houden ons het recht voor de bestelling terug te betalen of een alternatief voor te stellen . 

8. De betalingsvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website en kunnen wijzigen . 

Leveringen 

Uiterlijk de werkdag nadien worden goederen verzonden.

Dit geldt uitsluitend voor de kerstperiode die wij definieren tussen 2 november en 31 december.

buiten deze periode kunnen de termijnen onbeperkt oplopen. 

Leveringsplaats wordt door de koper aangegeven bij de bestelling.

De leveringen in Belgie uitgevoerd met Bpost - In Nederland  en Duitsland met Postnl. 

De prijzen Voor Belgie en Nederland vindt u terug in onze webwinkel . Andere landen mits afspraak.

Eigendom

De eigendomsoverdracht gebeurt op het ogenblik dat wij het geld voor de betreffende bestelling ontvangen hebben.

Gaat er wat mis tijdens het transport ? Gaat er nadien wat mis?

Neem telefonisch contact met ons , we werken een oplossing uit.

Ruilen en terugzendingsrecht

Wat? 

Alhoewel we alles in het werk stellen om een bestelling nauwgezet af te werken, kan het natuurlijk dat u een levering wenst terug te sturen . Tot 7 dagen na ontvangst kan u beslissen  zonder een reden op te geven , goederen terug sturen.

Hoe te werk gaan ?

Neem contact op met ons , via ons e-mail adres : ximena@xdeacha.be  en laats ons weten, welk deel (of volledig) van de bestelling u wenst terug te sturen. We sturen u de nodige info mbt het "terug" zenden. 

 

Voorwaarden ? 

- Het product dient in zijn oorspronkelijke onbeschadigde verpakking te zitten (Belangrijk ivm het artikelnummer)

- Het product dient onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te dragen.

Consequenties ! 

Beschadigingen en/of ontbreken kan aanleiding geven tot waardevermindering. 

Terugbetaling !

Maximaal 14 dagen nà de retourontvangst mits voldaan aan de terugzend voorwaarden.

Geraken we er niet uit ?  Dan is er de Onlinegeschillenbeslechting !

www.ec.europa.eu./odr

Terugzenden gebeurt op rekening van de klant.

 

Garantie

De klant wordt verondersteld de levering na te kijken.

Hou er rekening mee dat er verschillen kunnen zijn met de foto's/ Ieder artikel wordt handgemaakt.

Gaat er wat mis tijdens het transport ? Gaat er nadien wat mis?

Neem telefonisch contact met ons , we werken een oplossing uit.

 

Geraken we er niet uit ? 

Dan is er de Onlinegeschillenbeslechting !

www.ec.europa.eu./odr

Schadevergoedingen

Ximena.be kan tot geen enkele schadevergoeding verplicht worden , tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid.

 

Overmacht

Bij overmacht is Ximena.be niet gehouden haar verplichtingen na te komen, eventueel gehouden haar verplichtingen op te schorten. 

 

Intellectuele eigendom

Alle ontwerpen van Ximena.be zijn en blijven haar intellectueel eigendom, nabootsen , copiëren is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming